Cara Menghubungkan Mikrotik ke Internet

Bagaimana cara menghubungkan untuk Mikrotik ke Internet? Mungkin anda selalu tertanya-tanya ketika anda baru sahaja menggunakan Mikrotik. Ada beberapa cara yang boleh digunakan untuk menghubungkan Mikrotik ke Internet. Cara-cara tersebut bergantung pada modem atau perangti yang digunakan untuk hubungkan dengan internet.

Secara umumnya cara untuk menghubungkan Mikrotik ke Internet adalah seperti yang berikut :

1. Pastikan dulu sumber sambungan internet. Apakah dari modem ADSL (misalnya Speedy) atau dari modem USB.

2. Jika anda menggunakan Modem USB untuk menyambungkan kepada Internet

3. Jika sumber sambungan internet menggunakan Speedy yang menggunakan PPPoE, maka setting Mikrotik

4. Jika sumber sambungan Internet secaa langsung tanpa setting modem dulu, seperti sambungan dari modem Speedy atau Router 3G, dimana tidak perlu tambah setting di Mikrotik maka teruskan  kepada step nombor 5.

5. Login ke Mikrotik via Winbox –> Masuk ke menu IP –> DHCP Client –> Tambahkan DHCP Client dengan meng-klik menu +
– Interface : Pilih interface yang terhubung ke sumber Internet
– Use Peer DNS : Centang
– Use Peer NTP : Centang
– Add Default Route : yes


6. Setting IP address. Masuk ke menu IP –> Addresses –> Tambahkan IP address untuk interface yang membawa kepada pelanggan. Saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana IP address dihubungkan  kepada interface LAN yang menghala kepada Client dengan IP address 10.10.10.10/24.
Interface NAT sudah mendapatkan IP address secara automatik kerana sebagai DHCP Client dari sumber internet.

 


7. Tambahkan setting DNS Server. Masuk ke menu IP –> DNS kerana step yang ke 5 kita sudah menggunakan DHCP Client dimana kolom “Use Peer DNS” ditandakan, maka Mikrotik juga sudah mendapat DNS Server secara automatik dari sumber internet.
Tapi sebagai  cadangan kita boleh tambah menggunakan DNS nya Google : 8.8.8.8


8. Tambahkan setting NAT Masquerade. Masuk ke menu IP –> Firewall –> Masuk Tab NAT –> Tambahkan rule NAT :
~ Tab General
– Chain : srcnat
– Out-interface : pilih interface yang menuju ke sumber internet
~ Tab Action
– Action : Masquerade

9. Sampai disini, Mikrotik seharusnya sudah disambungkan kepada internet. Periksa sambungan dengan ping melalui terminal

Demikian sahaja tutorial cara menghubungkan atau menyambungkan Mikrotik ke Internet. Ini adalah tutorial Mikrotik Dasar yang dapat anda gunakan dan selamat mencuba

 

Sumber: Kumpulan Mikrotik Indonesia