Tutorial Shared Bandwidth Management Mikrotik Menggunakan Simple Queue

Shared Bandwidth Management Mikrotik digunakan untuk memperuntukkan jalur lebar atau bandwidth kepada setiap client dengan rate harga yang pelbagai  bergantung kepada keaktifan client lain dalam jaringan. Dengan menggunakan cara ini  jika salah satu client tidak aktif (offline) maka peruntukkan bandwidth akan diberikan ke client lain.

Sambungan kepada situasi  sebelum ini tentang Simple Bandwidth Management Mikrotik sebagai contoh terdapat 2 client iaitu client A dan client B masing-masing akan mendapat peruntukkan bandwidth 256kbps/256kbps dan jumlah bandwitdh mikrotik untuk 2 client tersebut adalah 512kbps/512kbps. Jika client A tidak menggunakan peruntukkan bandiwidth atau data itu akan diberikan kepada client B

Konfigurasi yang pertama kali dilakukan adalah konfigurasi untuk mengehadkan penggunaan bandwidth untuk kedua client sekaligus.


Konfigurasi ini juga berfungsi sebagai had kepada bandiwidth parent. Arahan yang dapat digunakan adalah seperti berikut :
queue simple add name=limit-all target=10.10.10.0/24 max-limit=512000/512000


Seterusnya  konfigurasi ini dibuat untuk hadkan pengunaan bandwidth setiap client dengan menggunakan konfigurasi sebelumnya sebagai parent. Arahan yang dapat digunakan adalah seperti yang berikut :

queue simple add name=limit-1 target=10.10.10.1 max-limit=512000/512000 limit-at=256000/256000 parent=limit-all

queue simple add name=limit-2 target=10.10.10.2 max-limit=512000/512000 limit-at=256000/256000 parent=limit-all

Sekarang kita cuba check dengan memantau peruntukan jalur lebar kedua client menggunakan tool torch mikrotik.

1. Ketika kedua-dua client aktif menggunakan seluruh perutnukkan bandwidth (512kb)

2. Ketika salah satu dari client tidak aktif (offline), bandwidth akan diberikan ke client lain.

Demikianlah Tutorial dari MKNS  tentang Shared Bandwidth Management Mikrotik Menggunakan Simple Queue. Selamat mencuba dan sesuaikan sendiri dengan keadaan jaringan yang digunakan

Sumber:Kumpulan Mikrotik Indonesia