Cara Mudah Setting Mikrotik Menggunakan Android via Webfig

Webfig adalah salah satu features pada Mikrotik yang dapat kita manfaatkan untuk Setting Mikrotik di Android via Web Browser. Dengan menggunakan Webfig, kita dapat mengkonfigurasi Mikrotik tanpa Winbox, namun masih menyampaikan pandangan Graphical User interface  (GUI) supaya ia tetap mudah digunakan untuk menetapkan Mikrotik.

Webfig dapat digunakan pada hampir semua gadget yang mempunyai web browser. Webfig sangat mudah digunakan untuk setting Mikrotik di Android, Linux, MacOS, dan Operating System lain yang tidak boleh menggunakan Winbox.

Android mempunyai beberapa cara untuk mengawal Mikrotik, seperti yang sudah saya bincangkan  pada artikel sebelumnya tentang :
1. Cara Setting Mikrotik di Andorid menggunakan Winbox Android
2. Cara Remote Mikrotik Menggunakan SSH di Android

Dua cara di atas memang dapat kita gunakan untuk setting Mikrotik di Android, tetapi ada beberapa kelemahan dan kekurangan daripada kedua-dua cara tersebut. Mulai dari hanya dapat menggunakan command line untuk SSH sehingga menu yang terbatas pada aplikasi Winbox Android.

Cara untuk mengatasi keterbatasan tersebut kita boleh menggunakan Webfig dimana penggunaan Webfig di Android sangat mudah dan praktikal kerana tidak perlu menginstall aplikasi tambahan. Kita hanya perlu menggunakan  Web browser yang sudah ada di Android untuk mengakses Webfig dan meremote Mikrotik.

Cukup sekadar itu untuk penerangan yang ringkas sebelum kita teruskan ke Tutorial Mikrotik nya 😀
1. Pastikan WiFi Mikrotik Anda sudah on dan boleh diakses oleh Android.

2. Hubungkan Android ke Wifi Mikrotik.

3. Buka Web Browser pada Android.

4. Masukkan alamat IP Mikrotik di Address Bar Browser.

5. Halaman Webfig akan muncul dan meminta kita untuk memasukkan data Login Mikrotik.

6. Masukkan Username dan Password Mikrotik –> Klik Login

7. Setelah berhasil login, kita boleh mengkonfigurasi Mikrotik dengan mudah menggunakan Webfig ini.

8. Kini anda boleh Setting Mikrotik dengan senang tanpa perlu  menggunakan Laptop/PC 😀

Sekian sahaja Tutorial Mikrotik tentang Cara Mudah Setting Mikrotik Menggunakan Android via Webfig. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.

Download Winbox Mikrotik untuk Android

Smartphone Android dapat digunakan untuk akses Google Play.Hal ini demikian memudahkan kita untuk mengkonfigurasi Mikrotik menggunakan Android tanpa perlu  membuka PC/Laptop.

Kita teruskan dengan  Cara Download Winbox Mikrotik untuk Android :
1. Buka Google Play

2. Cari aplikasi  Winbox. Ada beberapa Aplikasi Android Winbox yang dapat kita gunakan. Saya cadangkan menggunakan TikTool, kerana features yang lengkap berbanding aplikasi lain.

3. Install TikTool –> Buka Aplikasi TikTool. Kita akan diminta untuk mengaktifkan IP Service API.

4. Pastikan IP Service API Mikrotik sudah dalam kondisi enabled. Jika belum, Download Winbox –> buka Winbox –> Masuk ke menu IP –> Service –> api –> enable

5. Kembali ke TikTool –> Masukkan data Mikrotik yang ingin di remote

6. Cuba Login ke Mikrotik via TikTool

7. Berikut adalah menu Mikrotik RouterOS yang ada di TikTool. Menu warna font biru belum boleh digunakan atau ada features yang tidak boleh digunakan.

8. Berikut contoh interface pada TikTool. Icon Hijau adalah aktif, sementar icon orange belum aktif

Masih banyak feature lain yang boleh digunakan untuk setting Mikrotik di Android menggunakan TikTool. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat 🙂

Cara Setting Mikrotik Menggunakan Android via SSH

Meremote Mikrotik untuk  Setting Mikrotik dapat dilakukan dengan pelbagai cara seperti yang saya bincangkan pada artikel sebelum ini tentang 4 cara mengakses MikroTik. Perkara ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan Smartphone. Kita boleh meremote Mikrotik Menggunakan Smartphone Android, baik menggunakan aplikasi seperti Winbox, via web browser (webfig), mahupun via SSH.

Kali ini saya akan membincangkan berkenaan Tutorial Mikrotik tentang Cara Setting Mikrotik Menggunakan Android via SSH. Kenapa SSH? Kerana lebih cepat dan senang. Selain itu kita juga dapat mengasah bakat dalam menggunakan Command Line Mikrotik :D.

Setelah itu , berikut merupakan Cara Remote Mikrotik Menggunakan SSH di Android :
1. Pada Android, Buka Google Play dan Search Aplikasi dengan keyword SSH

2. Pilih Salah satu aplikasi SSH Client. Disini saya contohkan menggunakan Aplikasi JuiceSSH. Install dan Buka Aplikasinya.


3. Klik pada icon  di kanan atas, Masukkan Data Login Mikrotik dengan format :
username@alamatIPMikrotik:22

4. Contoh nya seperti berikut :


5. Kemudian notifikasi Host Verification akan muncul . Pilih  Accept.


6. Masukkan Password Mikrotik.


7. Mikrotik sudah boleh di-remote oleh Android via SSH.


8. Sekarang kita boleh mengkonfigurasikan Mikrotik menggunakan Command Line di Android.


Sekian sahaja Tutorial Mikrotik Indonesia tentang Cara Setting Mikrotik Menggunakan Android via SSH.
Jika anda merasakan bahawa Setting Mikrotik via SSH terlalu susah dan lambat. Anda boleh mencuba untuk  Setting Mikrotik di Andorid menggunakan Winbox Android atau menggunakan webfig di Android.
Selamat Mencuba :).

sumber:Kumpulan Tutorial Mikrotik Indonesia