Lupa Password User Manager Mikrotik? Begini Cara Mengatasinya

Lupa nama pengguna dan kata laluan pengguna anda Mikrotik boleh membawa masalah untuk anda  menguruskan Hotspot Mikrotik Pengurus. Hal ini demikian  kerana jika anda terlupa kata laluan pengguna anda Mikrotik, anda tidak boleh menukar pangkalan data pengguna. Mikrotik Pengguna Pengurus akan memberi mesej ralat mikrotik pengurus respons pengguna “Nama pengguna tidak sah atau kata” jika anda pengguna salah atau lupa dan lulus userman beliau seperti yang ditunjukkan di bawah:

User manager Mikrotik invalid user name or password
Hal yang perlu di ingatkan bahawa username dan password user manager Mikrotik tidak selalu sama dengan user dan password untuk login ke Mikrotik nya, dan seringnya malah berbeza. Jadi pertanyaannya bagaimana cara reset password user manager Mikrotik? Sebenarnya tidak perlu di reset password user manager nya, kita tinggal lihat saja user dan pass nya melalui Terminal Winbox Mikrotik. Namun harus dipastikan dulu Anda boleh login ke Mikrotik yang diinstall user manager.

Cara Mudah Mengatasi Lupa User name dan Password User Manager Mikrotik
1. Login ke Mikrotik menggunakan Winbox Mikrotik. Jika belum punya silakan Download Winbox Mikrotik

2. Buka Terminal, masukkan arahan berikut :
tool user-manager customer print

3. Hasilnya akan muncul tampilan seperti gambar di atas. Login = username user manager, password = password user manager.

4. Untuk melakukan reset password user manager Mikrotik (edit password) boleh menggunakan perintah berikut :
tool user-manager customer edit namauser password

Silakan ganti nama user yang di warnai merah dengan username Anda. Contohnya seperti gambar di atas.

5. Tampilan terminal akan berubah menjadi sebagai berikut :


Silakan ganti password nya, jika sudah save dengan menekan tombol ctrl + o.

6. Sekarang password user manager nya sudah di reset / edit sesuai keinginan Anda. Silakan dicoba untuk login ke User manager Mikrotik.

Jadi jika Anda tidak boleh login user manager mikrotik, anda boleh cuba cara melihat username dan password atau cara ganti password user manager Mikrotik seperti yang saya tulis di atas.
Okay, selamat mencuba 🙂

 

Sumber:Kumpulan Tutorial Mikrotik Indonesia

Cara Trunk VLAN di Mikrotik ke Cisco Switch

Membuat Trunk dan VLAN di Mikrotik untuk disambungkan ke Switch Cisco akan kita bincangkan pada Tutorial Mikrotik kali ini. Pertanyaannya, Bolehkah membuat VLAN dan Trunk pada Mikrotik dan Cisco? Jawabannya jelas boleh disebabkan VLAN dan Trunk ini adalah teknologi yang universal jadi boleh berjalan di semua peranti jaringan walaupun berbeza. VLAN Menggunakan standard IEEE 802.1Q. Komite IEEE membuat standard metode VLAN multiplexing ini untuk memberikan sokongan VLAN multivendor.

Trunk dan VLAN dapat membantu kita ketika harus melewatkan banyak segment jaringan sementara jalur yang tersedia adalah terhad. Pada artikel mikrotik kali ini akan saya contohkan ada segment jaringan yang ingin dilewatkan sementara jalur (kabel LAN) nya hanya ada satu. Jadi untuk mengatasinya kita boleh menggunakan VLAN dan Trunk 1 port di Mikrotik

Topologi nya sengaja saya buat sangat sederhana supaya lebih mudah difahami. Jika sudah faham, kita boleh kembangkan ke topologi yang lebih besar dan kompleks.

Pada gambar topologi di atas, Router Mikrotik RB450G akan melewatkan dua buah segment jaringan yang berbeza melewati satu kabel LAN ke Switch Cisco 2960 melalui port ether1 RB450G menuju interface f0/1 Cisco 2960.
VLAN 10 : 192.168.10.1/24
VLAN 20 : 192.168.20.1/24

VLAN tersebut akan disambungkan ke client yaitu PC dan laptop dengan IP address :
PC : 192.168.10.2
Laptop : 192.168.20.2
Setting Mikrotik untuk VLAN dan Trunk ke Cisco Switch
1. Buka Winbox Mikrotik. Buat Interface VLAN di Mikrotik. Masuk ke menu Interfaces –> Klik tanda + pilih VLAN –> Beru nama VLAN –> Tentukan VLAN ID nya –> Pada kolom Interface pilih interface yang akan dijadikan Trunk port nya. Disini saya contohkan menggunakan ether1 sebagai Trunk port.

Buat VLAN 10

Buat VLAN 20

2. Berikan IP Address untuk masing-masing interface VLAN yang sudah dibuat.

3. Setting Switch Cisco nya. Disini saya contohkan interface f0/1 sebagai Trunk, f0/2 sebagai VLAN 10, f0/3 sebagai VLAN 20.
Saya anggap Anda sudah boleh setting Switch Cisco nya, jadi configure nya saya tidak akan bincangkan


4. Setting IP Address di Client (PC dan Laptop nya). Jika sudah, silakan cuba ping ke router dan antara client. Jika settingan benar, maka ping akan berhasil. Jika setingan sudah benar tapi ping masih RTO, pastikan firewall windows nya sudah di disable.

SUMBER:KUMPULAN TUTORIAL MIKROTIK INDONESIA

Cara Trunk VLAN dari Cisco ke Mikrotik

Membuat Trunk dan VLAN dari Switch Cisco ke Mikrotik kita akan bincang pada Tutorial Mikrotik kali ini, menyambung artikel sebelumnya tentang Cara Trunk VLAN di Mikrotik ke Cisco Switch.
Untuk menyambungkan Trunk & VLAN dari Switch Cisco ke Mikrotik sebenarnya sangat simple dan sama dengan membuat Trunk & VLAN dari Mikrotik ke Cisco.

Tutorial Mikrotik kali ini lebih membincangkan tentang Mikrotik yang menerima Trunk VLAN dari Switch Cisco dan menyalurkan nya ke client melalui port ether Mikrotik dengan memanfaatkan Bridge VLAN dan ether nya.

Cara Setting Trunk VLAN dari Cisco ke Mikrotik
1. Pastikan Setting Trunk dan VLAN di Cisco sudah di config dengan benar. Contoh nya seperti gambar berikut :

Cara Trunk VLAN Cisco ke Mikrotik

2. Download Winbox Mikrotik –> Buka Winbox, buat interface VLAN nya, seperti pada artikel sebelumnya Cara Trunk VLAN di Mikrotik ke Cisco Switch.

3. Buat interface Bridge untuk tiap VLAN.

Bridge VLAN 10

Bridge untuk Trunk VLAN Cisco ke Mikrotik
Bridge VLAN 20

Cara Trunk VLAN Cisco ke Mikrotik

4. Masuk ke tab Port –> Tambahkan Port VLAN dan ether yang sesuai ke bridge nya masing-masing.
Misalnya seperti gambar berikut :

Menambahkan Port Bridge untuk Trunk VLAN Cisco ke Mikrotik
Jadi intinya kita tambahkan VLAN 10 dan ether yang ke PC ke bridge VLAN 10, dan begitu juga dengan VLAN 20 nya.

5. Hasil Setting Mikrotik nya adalah seperti ini :

Membuat Trunk & VLAN Cisco ke Mikrotik

6. Sekarang kita cuba ping dari client ke Switch Cisco. Ping success tanpa RTO.

 

Sekarang kita sudah boleh melakukan Trunk VLAN dari Cisco ke Mikrotik. Tutorial Mikrotik ini hanya contoh yang sangat sederhana, yang penting fahami dulu. Nantinya kita boleh kembangkan untuk jaringan yang lebih besar dan kompleks.

SUMBER:KUMPULAN TUTORIAL MIKROTIK INDONESIA

Cara Menghubungkan Mikrotik ke VPN Pejabat (PPTP Client)

Virtual Private Network (VPN) merupakan teknologi yang boleh kita manfaatkan untuk mengakses jaringan private (lokal) melalui jaringan public (internet). VPN ini sangat berguna untuk mengakses jaringan pejabat yang private dari manapun selagi kita mempunyai sambungan internet. Untuk lebih jelas silakan lihat ilustrasi PPTP (Point-to- Point Tunneling Protocol) VPN Berikut :

Cara Menyambungkan Mikrotik ke VPN Kantor

Saya analogikan ada sebuah pejabat yang mempunyai cabang dan perlu sambung ke pejabat pusat tetapi pejabat cabang itu tidak punya sambun langsung ke intranet pejabat pusat. Yang ada hanya sambungan internet saja, sementara pegawai di pejabat cabang yang butuh akses intranet itu cukup banyak, dan akaun VPN nya cuma ada satu.

Untuk mengatasi hal tersebut, kita boleh manfaatkan Router Mikrotik untuk sambung ke VPN server dan memberikan sambungan intranet ke semua client di pejabat cabang dengan hanya satu akaun VPN saja.

Bagaimana caranya? Mari kita bincangkan bersama

Tutorial Cara Mengkoneksikan Mikrotik ke VPN Kantor via PPTP VPN Client

1. Pastikan Router Mikrotik Anda sudah sambung ke Internet. Jika belum silakan baca artikel sebelumnya : Tutorial cara mengkoneksikan Mikrotik ke Internet
Disini saya gunakan koneksi dari MiFi Smartfren Andromax.

2. Buka Winbox Mikrotik –> Klik menu PPP, pada tab interface tambahkan PPTP Client.

 

3. Beri nama PPTP VPN nya.

 

4. Masuk ke tab Dial Out –> Connect to : isikan IP Address VPN Server nya –> Masukkan juga user dan password akun VPN nya –> Klik Apply –> OK


5. Cek status koneksi PPTP VPN nya dengan melihat bagian bawah interface pastikan status nya connected dan tanda di depan icon VPN nya “R”.

Status Koneksi PPTP VPN Mikrotik

6. Sekarang kita coba ping ke IP address yang ada di Intranet. Hasilnya masih RTO.

7. Supaya boleh konek ke intranet kantor, kita tambahkan table routing statis dengan Dst. Address Private Network (intranet kantor) dan gateway nya interface PPTP VPN.

Private Network 10.0.0.0/8

 

Private Network 172.16.0.0/12

 

Boleh juga ditambahkan untuk Private Network 192.168.0.0/16

8. Cuba test ping lagi, dan hasilnya sudah tidak RTO lagi dan bisa konek ke intranet.

 

9. Cuba  koneksi ke intranet kantor pusat di client. Boleh dengan cara ping atau buka aplikasi berbasis web.

SELAMAT MENCUBA:)

 

SUMBER:KUMPULAN TUTORIAL MIKROTIK INDONESIA