Cara Mudah Setting Mikrotik Menggunakan Android via Webfig

Webfig adalah salah satu features pada Mikrotik yang dapat kita manfaatkan untuk Setting Mikrotik di Android via Web Browser. Dengan menggunakan Webfig, kita dapat mengkonfigurasi Mikrotik tanpa Winbox, namun masih menyampaikan pandangan Graphical User interface  (GUI) supaya ia tetap mudah digunakan untuk menetapkan Mikrotik.

Webfig dapat digunakan pada hampir semua gadget yang mempunyai web browser. Webfig sangat mudah digunakan untuk setting Mikrotik di Android, Linux, MacOS, dan Operating System lain yang tidak boleh menggunakan Winbox.

Android mempunyai beberapa cara untuk mengawal Mikrotik, seperti yang sudah saya bincangkan  pada artikel sebelumnya tentang :
1. Cara Setting Mikrotik di Andorid menggunakan Winbox Android
2. Cara Remote Mikrotik Menggunakan SSH di Android

Dua cara di atas memang dapat kita gunakan untuk setting Mikrotik di Android, tetapi ada beberapa kelemahan dan kekurangan daripada kedua-dua cara tersebut. Mulai dari hanya dapat menggunakan command line untuk SSH sehingga menu yang terbatas pada aplikasi Winbox Android.

Cara untuk mengatasi keterbatasan tersebut kita boleh menggunakan Webfig dimana penggunaan Webfig di Android sangat mudah dan praktikal kerana tidak perlu menginstall aplikasi tambahan. Kita hanya perlu menggunakan  Web browser yang sudah ada di Android untuk mengakses Webfig dan meremote Mikrotik.

Cukup sekadar itu untuk penerangan yang ringkas sebelum kita teruskan ke Tutorial Mikrotik nya 😀
1. Pastikan WiFi Mikrotik Anda sudah on dan boleh diakses oleh Android.

2. Hubungkan Android ke Wifi Mikrotik.

3. Buka Web Browser pada Android.

4. Masukkan alamat IP Mikrotik di Address Bar Browser.

5. Halaman Webfig akan muncul dan meminta kita untuk memasukkan data Login Mikrotik.

6. Masukkan Username dan Password Mikrotik –> Klik Login

7. Setelah berhasil login, kita boleh mengkonfigurasi Mikrotik dengan mudah menggunakan Webfig ini.

8. Kini anda boleh Setting Mikrotik dengan senang tanpa perlu  menggunakan Laptop/PC 😀

Sekian sahaja Tutorial Mikrotik tentang Cara Mudah Setting Mikrotik Menggunakan Android via Webfig. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.